Kontakt
Ukończono 0%
ANKIETA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH i MIESZKALNO-USŁUGOWYCH Z OBSZARU GMINY ZŁOTY STOK

Gmina Złoty Stok

1. Adres zamieszkania
Ulica/Nr
Adres cd.
Miejscowość
Adres e-mail
* 2. Liczba mieszkańców
* 3. Rodzaj zabudowy budynku:
wolnostojący bliźniak szeregowy mieszkanie w budynku wielorodzinnym
* 4. Rok budowy
* 5. Powierzchnia ogrzewanego budynku (m2)
* 6. Kubatura ogrzewanego budynku (m3)
Kubatura budynku - powierzchnia w metrach kwadratowych należy pomnożyć przez wysokość pomieszczenia
* 7. Dane techniczne budynku
W budynku znajduje się instalacja grzejnikowa Grzejniki posiadają zawory termostatyczne Budynek ma ocieplone ściany (styropianem wełną)
Budynek ma ocieplony dach/ strop nad ostatnią kondygnacją Budynek ma nowe szczelne okna Nie dotyczy
* 8. W budynku zainstalowane jest ogrzewanie o mocy w kW
* 9. Rodzaj kotła oraz paliwa
Piec kaflowy
Kocioł węglowy
Kocioł węglowy z podajnikiem
Kocioł gazowy
Kocioł na drewno
Kocioł olejowy
Ogrzewanie elektryczne
Inne (jakie?)
* 10. Ciepła woda przygotowywana jest:

Przez kocioł
Miejscowo (np. elektryczny podgrzewacz wody, piecyk gazowy, kuchenka gazowa itp.)
* 11. W budynku zużyto następujące ilości paliwa:
w 2018 roku
w 2019 roku
w 2020 roku
* 12. Koszt paliwa w 2020 roku wyniósł:
13. Planowane inwestycje w budynku:

Wymiana kotła - w ......... roku na ............................ (jaki)?)
Docieplenie ścian - w ……roku ………………..……(czym)?
Docieplenie dachu/stropu – w……roku…..………….…(czym)?
Montaż solarów/fotowoltaiki - w ………roku
Inne ..............
14. Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a wymianą źródła ciepła na nowe, ekologiczne ?
Tak, w przypadku gdy otrzymam dofinansowanie
Tak, także w przypadku nie otrzymania dofinansowania
Nie
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Złoty Stok


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .